Aktivneset ligger i sørvestkanten av Mørebankene, på omtrent 200 meters dyp.