Enorme isfjell har skrapet langs havbunnen, og laget dype furer.

Mot slutten av siste istid, for 10 - 15.000 år siden lå det et kilometertykt isdekke over Norge. Langs kysten kalvet isbreer enorme isfjell. Noen av disse var så store at de skrapet ned i havbunnen, når de drev med strøm og vind. Disse isfjellpløyemerkene kan være mange kilometer lange, over 100 m brede og 10-15 m dype. Det var nok best å ikke stå i veien for dem!