Storeggaraset har formet landskapet ved Aktivneset.

Storeggaområdet finner vi lengst nord i den ytterste delen av Mørebankene, i en 10-20 kilometer bred sone innenfor og utenfor eggakanten. Den såkalte «eggakanten»  er grensen mellom den relativt flate kontinentalsokkelen med dyp mellom 100 og 400 meter, og kontinentalskråningen som er «bakken» ned mot dyphavet (opptil 3000 meters dyp). Utenfor Mørebankene og helt nord til Haltenbanken vet vi at eggakanten er uvanlig bratt. Grunnen til dette er at eggakanten her faller sammen med bakkanten av et gigantisk ras som vi kaller Storeggaraset.  

Hvis vi ser på et kart over midtnorsk sokkel, så ser vi at Storegga-raset strekker seg fra Aktivneset i sør og langt nordover. Raskanten er 300 km lang, og stammer fra det enorme raset som gikk for ca. 8150 år siden og laget en diger rasgrop. Raskanten er opptil 250 m høy og stedvis så bratt som 35°. Rasområdet dekker 90 000 km2 (litt mindre enn summen av arealene for Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland!) og volumet av rasmassene er ca. 3 200 km3. Dette er et tall som er vanskelig å fatte, men det tilsvarer at hele Norges landjord dekkes av et 10 m tykt lag med rasmasser!