Kombinasjonen havstrøm og sand gir et vakkert landskap!

Over flere tusen år har havstrømmer formet sandbølger på Spitsbergenbanken, godt hjulpet av tidevannsstrømmer og stormbølger. Sandbølgene kan være over 2 kilometer lange og 19 m høye. Disse store og vakre sandformasjonene ligner de vi kan se i ørkenen i Sahara!

Oppå disse sandbølgene finner vi inntil en halv meter høye sandrifler. Kanskje du har sett små utgaver av disse i fjæra?