Langstrakte, slangeformede rygger på havbunnen er vel bevarte spor etter istiden.

Under forrige istid (fra 115 000 til 11 700 år siden) var Spitsbergenbanken dekket av et mer enn 2 kilometer tykt isdekke. Da isen smeltet og trakk seg tilbake ble flere landformer dannet på havbunnen.

Denne slangeformede ryggen kalles en esker og består av sand og grus som ble avsatt i smeltevannskanaler i eller under isen. Denne eskeren er 17 kilometer lang og opptil 8 meter høy. Eskere finner vi både på land og på havbunnen i områder som tidligere har vært dekket av isbreer.